Dobre pomoce naukowe – czyli jakie?

Pomoc dla każdego ucznia

Chociaż niektórzy ludzie nie boją się wygłaszać teorii, że tradycyjne podręczniki powoli odchodzą do lamusa, ponieważ internet z powodzeniem może zastępować inne źródła wiedzy, okazuje się, że do rezygnacji z tego rodzaju pomocy naukowych jest jeszcze długa droga. Odpowiednio dobranego publikacje są kluczowe w procesie kształcenia już od szkoły podstawowej, szczególnego znaczenia nabierają jednak w liceum i technikum. Trzeci etap edukacyjny, czyli właśnie szkoła ponadpodstawowa, to pierwszy moment w życiu każdego ucznia, w którym zaczyna on w pewnym stopniu specjalizować się w interesujących go dziedzinach. Do egzaminu ósmoklasiści wszystkie dzieci w Polsce uczą się mniej więcej tego samego i realizują ten sam materiał. Sytuacja ta zmienia się w szkole średniej, kiedy to trzeba wybrać sobie klasę o odpowiednim profilu z rozszerzonymi tylko niektórymi przedmiotami, po to, by przygotować uczniów do dalszej pracy na studiach. Z tego powodu tak istotne jest to, by książki do liceum z Tania Ksiazka we właściwy sposób przekazywały wiedzę niezbędną uczniowi do poradzenia sobie w dalszym życiu.

Podręcznik podręcznikowi nie równy

W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje podstawy programowe do określonych przedmiotów, nie narzuca jednak szkołom konkretnych podręczników, z którymi mają pracować. Oznacza to, że książki do liceum używane w różnych placówkach edukacyjnych mogą się znacznie między sobą różnić. Decyzję dotyczącą wyboru danego wydawnictwa czy konkretnego tytułu zazwyczaj podejmuje dyrektor bądź nauczyciel prowadzący zajęcia z danej dziedziny. Na polskim rynku wydawniczym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw oferujących wiele pozycji, o odmiennej wartości merytorycznej. Jak zatem wybrać dobre książki do liceum, by mieć pewność, że najlepiej przygotują uczniów do matury i pomogą im w opanowaniu wymaganego materiału? Warto zwrócić uwagę na kilka następujących kwestii:

  • dobre podręczniki licealne powinny być w pełni zgodne z podstawą programową i omawiać szczegółowo wszystkie tematy w niej wymienionej,
  • większość dzieci i młodzieży to wzrokowcy, dlatego łatwiej przyswajają informacje przedstawione w atrakcyjnej formie, a zatem książka powinna posiadać ciekawą i czytelną szatę graficzną,
  • podręczniki nie powinny jedynie w suchy sposób przekazywać wiedzy, ale także ćwiczyć umiejętności i sprawdzać, czy omawiane treści zostały przyswojone – z tego powodu warto wybierać pozycje zawierające wiele zadań i poleceń,
  • uczniowie i ich rodzice muszą mieć możliwość zakupu danej książki do liceum, dlatego jej cena nie może być zbyt wygórowana.
Biznes zdjęcie autorstwa pressfoto - pl.freepik.com